ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าอินทนิล Intanin Seedling Incubation Project ประจำปีการศึกษา 2567

6 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าอินทนิล Intanin Seedling Incubation Project ประจำปีการศึกษา 2567 (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 4
6 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 43

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ OBE (Outcome-based Education)”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ OBE (Outcome-based Education)” ณ ห้องประชุม 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 223

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรครูเมตาเวิร์ส (Metaverse)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรครูเมตาเวิร์ส (Metaverse) >วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 90

มรภ.เพชรบูรณ์ รับการตรวจประเมินรับรองสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

มรภ.เพชรบูรณ์ รับการตรวจประเมินรับรองสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ > วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอิทนาผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ
29 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 45

คณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) และการนำไปใช้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน วันที่ 4-5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิก
5 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 319