ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)” วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก
17 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 184

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.0
15 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 150

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโคงการ Globe Program

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)กระทรวงศึกษาธิการจัดโครการ Globe Program โดยมีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 12 กรกฏาค
12 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 175

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี

ผ.ศ ดร.กาญจณ์ คุมทรัพย์ ได้เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2567 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภรพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ
7 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 150

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้หลักวิธีดําเนินการของ GLOBE และ กิจกรรมค่ายวิชาการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางด้าน เคมี และชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้หลักวิธีดําเนินการของ GLOBE และ กิจกรรมค่ายวิชาการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางด้าน เคมี และชีววิทยา
28 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 165