ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 5เดือนมิถุนายน 2567คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุมเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่  โดยมีโดยมีอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง  ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
5 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จัดโครงการ“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จัดโครงการ“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก” ให้กับบุคลากรสายวิชาการทั้งในคณะและนอกคณะ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขีย
2 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจราย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 6 คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามศาสตร

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจราย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 6 คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภ
1 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าชม 25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล ปีที่ 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล ปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆ นักนวัตกรศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการสร้างนวัตกรรมสู่การแข่งขัน โครงการสนับสนุนโดย บริษัทเอส แอนด
25 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 45

อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย ประธานสาขาฯ และคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย พท.ป.พัฒนสรณ์ ทวีชัยคุณานนท์ คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ รับการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center)

วันที่ 26 เมษายน 2567 นำโดย อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย ประธานสาขาฯ และคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย พท.ป.พัฒนสรณ์ ทวีชัยคุณานนท์ คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ รับการตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness
21 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 28

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยคณะทำงานจากส่วนภูมิภาค ที่ จ.เพชรบูรณ์

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยคณะทำงานจากส่วนภูมิภาค ที่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้
21 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 21

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน หัวข้อการลดโลกร้อน​ การออกแบบบ้านร่มเย็น​ สู่การต่อยอดสร้างเศรษฐกิจชุมชน​ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน หัวข้อการลดโลกร้อน​
16 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 32

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้สูงอา
15 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 32

ต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
14 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 25

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับแกนนำชุมชนกลุ่มโคกหนองนา ณ ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับแกนนำชุมชนกลุ่มโคกหนองนา ณ ต
8 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 67

ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าอินทนิล Intanin Seedling Incubation Project ประจำปีการศึกษา 2567

6 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าอินทนิล Intanin Seedling Incubation Project ประจำปีการศึกษา 2567 (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 4
6 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 43

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ OBE (Outcome-based Education)”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ OBE (Outcome-based Education)” ณ ห้องประชุม 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 223

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรครูเมตาเวิร์ส (Metaverse)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรครูเมตาเวิร์ส (Metaverse) >วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 90

มรภ.เพชรบูรณ์ รับการตรวจประเมินรับรองสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

มรภ.เพชรบูรณ์ รับการตรวจประเมินรับรองสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ > วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอิทนาผาลัม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ
29 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 45

คณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) และการนำไปใช้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน วันที่ 4-5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิก
5 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 319

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ แผนการที่ 1 การสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั
3 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 111

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ แผนการที่ 3 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร อ.ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อ.ศุมาลิณ ดีจันทร์ อ.นวรัตน์ มีชัย และอ.ผกามาศ ปะระทัง ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุ
2 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 114

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการสมรรถนะอาชีพนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสมรรถนะอาชีพนักวิจัย
27 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 66

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการนักออกแบบสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ > วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการนักออกแบบสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ > วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูร
22 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 57

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ****************************************** คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ มีบทความวิจัยที่ร่วมนำเสนอในครั้งนี้ จำนวน 110 เรื่อง
8 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 109

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน (SROI)      ณ ห้องประชุม 1อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้อาาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางด้านก
5 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 93

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.วท.) ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.วท.) ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์แ
16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 627

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิค

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม
14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้เข้าชม 124

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกค์ และหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมออกบูท ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ในงาน "เปิดโลกวิชาการ สูามาตรฐานสากล" ( PKS Open House-world Class standard)

วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกค์ และหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมออกบูท ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ในงาน "เปิดโลกวิชาการ สูามาตรฐานสากล" ( PKS Open House-world Class standard)
31 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 135

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดค่ายวิทย์สัญจร ปี2567 ณ โรงเรียนบ้านโคกมน และ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

นที่ 30 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดค่ายวิทย์สัญจร ปี2567 ณ โรงเรียนบ้านโคกมน และ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ นำทีมโดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ผศ.ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว  ทั้งนี้ ทางคณะฯขอขอบคุณ สาขาวิชา ที่ได้เข้าร่วมการจั
30 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 109

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร แท่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ “เสมาเพชรปุระ”

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร แท่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ “เสมาเพชรปุระ” ในการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2567 จา
24 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 103

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับท่านรองศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก และคุณศิรดา แสงนก ที่ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

นที่ 23 มกราคม 2567 ********************** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับท่านรองศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก และคุณศิรดา แสงนก ที่ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 และประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสีทอง อาค
23 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 79

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครการ“สร้าง เสริม สุข” และแนะนำการทำงานศูนย์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลงานสุขภาวะองค์กรสู่สังคมรอบข้างโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“สร้าง เสริม สุข” และแนะนำการทำงานศูนย์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลงานสุขภาวะองค์กรสู่สังคมรอบข้างโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 โครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคาร
22 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 82

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแนะแนวการศึกษา ปี2567 ในรูปแบบกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด

วันที่ 22 มกราคม 2567 ******************************** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแนะแนวการศึกษา ปี2567 ในรูปแบบกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ นำทีมโดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุ
22 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 67

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแนะแนวการศึกษา ปี2567 ในรูปแบบกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์สัญจร ณ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

วันที่ 18 มกราคม 2567 ******************************** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแนะแนวการศึกษา ปี2567 ในรูปแบบกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์สัญจร ณ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา นำทีมโดยท่านคณบดี รศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และท่านรองคณบดีฝ่ายวิช
18 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 88

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับ
16 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 434

ร.ศ.ดร กาญจน์ คุมทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ทำบุญปีใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2567 ร.ศ.ดร กาญจน์ คุมทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ทำบุญปีใหม่เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ อาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา ณ. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่
9 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 115

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอดรมเชิงปฏิบัติการเรื่ง การใช้ AI เป็นผู้ช่วยวิจัยและเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอดรมเชิงปฏิบัติการเรื่ง การใช้ AI เป็นผู้ช่วยวิจัยและเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ โดย ร.ศ.ดร.กาญจน์คุ้มทรัพย์ คณบดีคณวิทยาศาสตร์ฉละเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่อาจารย์
20 ธันวาคม 2566 ผู้เข้าชม 150

ประชุมรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดโครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล “Cosmetic and Health Products”

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์และพันธกิจสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรร
7 ธันวาคม 2566 ผู้เข้าชม 180

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้าร่วมงาน“ราชภัฏ รัน แอท เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 “ (Rajabhat Run @ Phetchabun 1ST)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05.00 น. ร.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้าร่วมงาน“ราชภัฏ รัน แอท เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 “ (Rajabhat Run @ Phetchabun 1ST) ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์
26 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 146

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 256 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเด
24 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 159

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้างานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดงาน ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” วันแรก
22 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 153

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567 ในระบบonsite และระบบonline ณ รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล และรร.บ้านเข็กน้อย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567 ในระบบonsite และระบบonline ณ รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล และรร.บ้านเข็กน้อย **นำทีมโดย ท่านคณบดี รศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และท่านรองคณบดี ผ
16 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 227

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และผู้บริหารคณะ เข้าพบพัฒนาการจังหวัด(พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และผู้บริหารคณะ เข้าพบพัฒนาการจังหวัด(พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์) เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องให้ทางพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรประเมินผลสมรรถนะและ
9 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 122

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE) 1-3 พฤศจิกายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome Based Education : OBE) 1-3 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยกำหนดนโยบายใน
1 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 190

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการ “การใช้ ChatGPT และ AI แพลตฟอร์มในการเขียนหนังสือ ตำรา และบทความวิจัย ในรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการ “การใช้ ChatGPT และ AI แพลตฟอร์มในการเขียนหนังสือ ตำรา และบทความวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ แ
20 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าชม 249

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา
18 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าชม 172

นางสาวกมลวรรณ เพชรสุก นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 รับมอบทุนการศึกษาและลงนามสัญญารับทุน "ทุนผลิตนักวิทยาศาสตร์" จากบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสาวกมลวรรณ เพชรสุก นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 รับมอบทุนการศึกษาและลงนามสัญญารับทุน "ทุนผลิตนักวิทยาศาสตร์" จากบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (4 ปีการศึกษา 256
11 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าชม 213

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการมุทิตาจิต เกษียนอย่างสำราญ 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการมุทิตาจิต เกษียนอย่างสำราญ 2566 โดยมีผู้เกษียนอายุราชการในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรธยา แป้นวงษา และนางทองปาน ไทยช้อย
16 กันยายน. 2566 ผู้เข้าชม 167

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ หัวข้อ การใช้SPSS / PSPP ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ครั้งที่ 2)

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ หัวข้อ การใช้SPSS / PSPP ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ครั้งที่ 2) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 105 วิทยากร
16 กันยายน. 2566 ผู้เข้าชม 263

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมปทุมวดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันที่ 14 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมปทุมวดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา
14 กันยายน. 2566 ผู้เข้าชม 158

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine
8 กันยายน. 2566 ผู้เข้าชม 171

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เข้ารับตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ในรูปแบบ Peer Evaluation phase 1 : ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เข้ารับตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ในรูปแบบ Peer Evaluation phase 1 : ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี จำนวน 2 ห้อง “ห้องปฏิบัติการเ
29 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 191

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรและสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรและสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ “กิจกรรมถ่ายทอ
28 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 199

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 2566

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภ
17 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 187

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการโครงการสร้างเครือข่าย กับครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียน ผาแดงวิทยาคม

วันที่10 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการโครงการสร้างเครือข่าย กับครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียน ผาแดงวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อทางคณะจะได้หาแนวทางที่จะออกแนะแนวการ
10 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 207

คณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาสาขาชีววิทยาให้ความรู้ชีววิทยากับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาสาขาชีววิทยาให้ความรู้ชีววิทยากับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
5 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 207

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมกันให้ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องปร
27 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 155

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ KM ในหัวข้อ การสำรวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำหลักสูตร ในรูปแบบ OBE

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ KM ในหัวข้อ การสำรวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำหลักสูตร ในรูปแบบ OBE วิทยากรโดย ผศ.ดร.หยาดพิรุุณ ศุภรากรสกุลและอาจารย์ศุภาวัลย์ นันตา ณ ห้องประชุม 2 อาคารคณะวิทย
25 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 194

โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเล่าเรื่องตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเล่าเรื่องตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่า
24 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 159

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)” วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก
17 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 184

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.0
15 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 150

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโคงการ Globe Program

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)กระทรวงศึกษาธิการจัดโครการ Globe Program โดยมีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 12 กรกฏาค
12 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 175

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี

ผ.ศ ดร.กาญจณ์ คุมทรัพย์ ได้เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2567 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภรพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ
7 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 150

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้หลักวิธีดําเนินการของ GLOBE และ กิจกรรมค่ายวิชาการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางด้าน เคมี และชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้หลักวิธีดําเนินการของ GLOBE และ กิจกรรมค่ายวิชาการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางด้าน เคมี และชีววิทยา
28 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 165

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น **** ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์**** โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล
9 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 229

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผศ.ดร.ปรีช
8 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 199

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ และมอบหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้
8 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 200

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.) ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.) ครั้งที่ 3/2566 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราช
7 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 177

หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวย
12 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าชม 227

ขอเชิญรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ ฟรี!!! คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอเชิญรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ ฟรี!!! คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"นวดโดยผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง" ตั้งแต่วันที่ 8-25 พฤษภาคม 2566 ติดต่อขอรับบริการได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือจองผ่าน link
9 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าชม 251

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ.อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้รดน้ำ ขอพร อสจารย์ผู้ใหญ่ในคณะ
10 เมษายน 2566 ผู้เข้าชม 173

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และการเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA”

วันที่ 16 -17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) แ
16 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 218

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 PCRUSCI CONFERENCE 2023“งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น” ในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ
10 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 307

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8" ภาคีเครือข่าย ๘ ราชภัฏ ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเห
9 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 200

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเมตตาวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเมตตาวิทยา
2 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 209

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร หลั
18 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 249

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งท
16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 277

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำข้อตกลงกับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำข้อตกลงกับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร่วม ส่งเสริมกิจกรรมของแต่ละส่วนงาน การพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 251

กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life)

กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life) ***************************************************************
9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 239

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet โรงเรียนเนินพิทย
7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 199

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet ณ โรงเรียนเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet ณ โรงเรียนเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 195

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.) หลักสูตร ป.โท และ เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

2 ก.พ.2566 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.) หลักสูตร ป.โท และ เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน พร้อมกับสวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 3 ท่าน
2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 190

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet ณ โรงเรียนเพชรบูร
2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 203

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์

วันที่ 31 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาสัญจร ปี 2566 ทั้งระบบออนไซด์ และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google meet โรงเรียนเสรีศึกษา โรง
1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 192

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.)

วันที่ 31 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.) ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหา
1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 174

ศูนย์วิทยา​ศา​สตร์​ คณะวิทยา​ศา​สตร์และ​เทคโนโลยี สนง.ทสจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชา ดำเนินการแผนการจัดการน้ำเสียและการป้องกันแก้ไขปัญหาในบริเวณสระอุทยานเพชบุระ

วันที่ 8 มกราคม 2566 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์​ มอบหมายให้​ สนง.ทสจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชา ดำเนินการแผนการจัดการน้ำเสียและการป้องกันแก้ไขปัญหาในบริเวณสระอุทยานเพชบุระ ดังนี้ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
8 มกราคม 2566 ผู้เข้าชม 277

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะ

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะ เพื่อหาแนวทางในการแนะแนวการศึกษา ต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
4 มกราคม 2566 ผู้เข้าชม 213

ร่วมจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ในหัวข้อ “กระเป๋าดอกไม้ลอยได้”

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.นฤมล จันทร์มา และ ผศ.เจษฎาพร ปาคำวัง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ในหัวข้อ “กระเป๋าดอกไม้ลอยได้” ในงานมีกิจกรรมร่วมค้นพบเเละเรียนรู้ความ
20 ธันวาคม 2565 ผู้เข้าชม 272

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง
14 ธันวาคม 2565 ผู้เข้าชม 228

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.)

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.) ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมห
14 ธันวาคม 2565 ผู้เข้าชม 218

ผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารนำโดย ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ห้องประชุมศรีชมภู อ
29 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 347

ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระน้ำหลังโรงอาหารหลังเก่า

ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระน้ำหลังโรงอาหารหลังเก่า ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ความร่มรื่น สร้างบบรยากาศให้สวยงาม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
23 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 299

ทีมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวการศึกษาให้แก่ รร.หล่มสักวิทยาคม เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 ผ.ศ.นฤมล จันทร์มากับ ผ.ศ.ดรสุมาลี พิมพันธ์ุ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแนะแนวการศึกษาให้แก่ รร.หล่มสักวิทยาคม
22 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 312

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมการจัดสรรงบประมาณโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และประธานหลักสูตรสาขาวิชา ร่วมประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนิน โครงการแผนยุทธศา
11 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 318

ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคุณวรินธร ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคุณวรินธร ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 LABOR
10 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 408

ประชุมกับผู้ประกอบการพื้นที่เป้าหมายระดับคณะ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการพื้นที่เป้าหมายระดับคณะ เพื่อทำความเข้าใจก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติโครงการ ณ.ห้องประชุม 2 อาค
9 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 303

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.) ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และม
2 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 284

นักศึกษาสาขาชีววิทยา ในโครงการยุวชนอาสา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการของชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตร ดูดซับสารพิษจากผลไม้เหลือทิ้งทางการเกษตร”

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสาขาชีววิทยา ในโครงการยุวชนอาสา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการของชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตร ดูดซับสารพิษจากผลไม้เหลือทิ้งทางการเกษตร” (Product development “Bio-Charcoal fo
21 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าชม 321

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ออนไลน์)

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ออนไลน์) ให้คณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์มีการเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษา ได้ทราบถึงเทคนิคการเตรียมข้อมู
19 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าชม 268

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์

เนื่องด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษา การเตรียมข้อมูลของสาขา การเน้นทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร การหาจุดเด่นของหลักสูตรสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการดำเนินโครงการ อบรมเ
11 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าชม 332

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอบรม การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอบรม การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ
20 กันยายน. 2565 ผู้เข้าชม 339

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการทำงานวิจัยในระดับนักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการทำงานวิจัยในระดับนักเรียน ตามโครงการ การพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรง
6 กันยายน. 2565 ผู้เข้าชม 301

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในรายการไลฟ์สด ผลิตภัณฑ์จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 รายการ President Variety ของดีท้องถิ่นเพชรบูรณ์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในรายการไลฟ์สด ผลิตภัณฑ์จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
26 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าชม 293

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2565 ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่จังหวัดชลบุรี
8 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าชม 294

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 26 กรกฏาคาม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีหัวข้อ 1
26 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 382

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมเทศกาลอโวคาโดและกาแฟเขาค้อ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอโวคาโคคุณภาพ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เข้าร่วมเ
23 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 442

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมหารือ การคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมหารือ การคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4
20 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 353

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อกิจกรรม Communicative English in the 21st Century

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อกิจกรรม Communicative English in the 21st Century ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรม 2 วัน คือวันที่
19 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 314

ผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง การยกระดับคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง การยกระดับคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา โดยลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 2 หน่ว
6 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 356

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ “

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ “ โดนเน้นทักษะด้านกระบวนการด้านคณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิงเตอร์ การแก้ปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ พื้นฐานการ
28 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 290

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
27 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 321

ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/66 จากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุน
24 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 293

โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 (ไม้ดอกไม่ประดับ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 (ไม้ดอกไม่ประดับ) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ. ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร
16 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 255

พิธีลงนามความร่วมมือ ในการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์

วว. ร่วมกับ มรภ. เพชรบูรณ์ ลงนาม MOU ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา เชิงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ************************************************************ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่า
6 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 314

โครงการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณห้องประชุมใหม่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
25 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าชม 346

โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ระหว่าง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ระหว่าง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แล
11 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าชม 352

คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เพชรบูรณ์​ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในการฟื้นฟูคลองแสน

คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เพชรบูรณ์​ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในการฟื้นฟูคลองแสน
27 เมษายน 2565 ผู้เข้าชม 483

ทีมงานอุทยานธรณีเพชรบูรณ์​ พร้อมด้วยผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​ สนง.ทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรธรณี​ และศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งค้นพบฟอสซิลตัวอย่างชิ้นส่วนกระดูกไดโนเสา

ทีมงานอุทยานธรณีเพชรบูรณ์​ พร้อมด้วยผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​ สนง.ทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรธรณี​ และศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งค้นพบฟอสซิลตัวอย่างชิ้นส่วนกระดูกไดโนเสา
21 เมษายน 2565 ผู้เข้าชม 440

ขอแสดงความยินดีกับคุณเพชรรินทร์ สีตะระโส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ได้รับรางวัล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบุคลากรของคณะฯ คุณเพชรรินทร์ สีตะระโส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ได้รับรางวัล "ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น" และได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
1 เมษายน 2565 ผู้เข้าชม 391

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ตรวจรับชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชุดใหม่

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต  ขุนราชเสนา ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานดำเนินการตรวจรับชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) สำหรับการเรียนรู้ใน
29 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 448

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านก
25 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 385

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กิจกรรม การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือนดินและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่าย โดย สาขาชีววิทยา กิจกรรม การเส
21 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 361

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์” เวลา 13:00-16:30 น. เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ โดยมีงานวิจัยใ
19 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 355

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 289

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ในประเด็น การเขียนหนังสือและตำราเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ และวิธีการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ในประเด็น การเขียนหนังสือและตำราเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ และวิธีการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน วิทยากรโ
16 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 274

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบ
2 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 359

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เข้าพบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม และ เข้าพบผู้อำนวนยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เข้าพบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม และ เข้าพบผู้อำนวนยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เพื่อการประสานง
15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 326

จิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ท่านคณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และรองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร
14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 312

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2565 และในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลหน่วยงานที
14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 321

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม และโรงเรียนโรงเรียนผาแดงวิทยาคม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม และโรงเรียนโรงเรียนผาแดงวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสร้างเ
10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 317

แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 311

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิจัย ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนห
27 มกราคม 2565 ผู้เข้าชม 407

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง

วันที่ 12 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการทหารพันธ์ดี เพื่อนำองค
12 มกราคม 2565 ผู้เข้าชม 355

อธิการบดี ร่วมหารือ กับคณะวิทยฯ เตรียมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบริการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

อธิการบดี ร่วมหารือ กับคณะวิทยฯ เตรียมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบริการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด **************************** วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด
27 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าชม 435

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อเยื่อมชมสถานท

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
24 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าชม 382

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับ การเรียนการสอน การวิจัยและทดสอบคุณภาพตัวอย่างตามความต้องการของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับ การเรียนการสอน การวิจัยและทดสอบคุณภาพตัวอย่างตามความต้องการของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ **************************
23 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าชม 391

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเขียนแบบประเมินค่างานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันนี้ (17 ธันวาคม 2564)ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนแบบประเมินค่างานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม SCI2 อาคารคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่ เพื่อเ
17 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าชม 365

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุดเก่า) เพื่อเป็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องอธิการบดี ชั้น 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุดเก่า) เพื่อเป็นการพลิกโฉมมหา
16 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าชม 347

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขา ร่วมยินดีกับ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพรบูรณ์ คนใหม่

วันนี้ (16 ธ.ค. 64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมปริต ขุนราชเสนา ประธานสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาว
16 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าชม 317

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลั
16 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าชม 253

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี
26 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 388

ขอเชิญนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัฒกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น...รายละเอียดตามเอกสารแนบครับผม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ #นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4 #หรือนักศึกษาที่สนใจ
5 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 628

ประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หลักสูตรสาขาวิชาของฉัน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หลักสูตรสาขาวิชาของฉัน” คุณสมบัติ : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิปสั้นระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ย. 2564 ประกาศผลสาขาวิชาละ 3 รางวั
2 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 434

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เป็นวิทยากรในโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญา
20 ตุลาคม 2564 ผู้เข้าชม 566

โครงการการปกปักรักษาทรัพยากรพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการการปกปักรักษาทรัพยากรพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศ
2 ตุลาคม 2564 ผู้เข้าชม 491

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทำการศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ทำการศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ได้แก่ สารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) และ 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide โ
2 ตุลาคม 2564 ผู้เข้าชม 561

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และหัวข้อการจัดงานย่อย “เรียน – เล่น - งาน - อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค

เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
20 กันยายน. 2564 ผู้เข้าชม 727

ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประ

นที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
20 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าชม 530

ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบเกรียรติบัตร ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบเกรียรติบัตร ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปฏิบัติหน้าที่จ
16 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าชม 490

การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและประชาชน เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โครงการย่อยที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติเพื่อชุมชนด้วยคอร์สออนไลน์

การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและประชาชน เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โครงการย่อยที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติเพื่อชุมชนด้วยคอร์สออนไลน์
1 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าชม 409

พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.หอไกร อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ได้เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ  ต.หอไกร อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อจัดโครงการพัฒนาคุณภา
29 มิถุนายน 2564 ผู้เข้าชม 368

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ได้เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ  ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อจัดโครงการพัฒนาคุณภา
24 มิถุนายน 2564 ผู้เข้าชม 335

ร.ศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดองค์ความรู้เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลั

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ร.ศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดองค์ความรู้เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563ณ ห้องประชุม
18 มีนาคม 2564 ผู้เข้าชม 331

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิตอล ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร.ศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิตอล ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 มีนาคม 2564 ผู้เข้าชม 360

ทำบุญปีใหม่ คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.00 น. ผ.ศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบารต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ อาคารวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่) เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ คณาจารย์ เจ้
10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าชม 362

โครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุลลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ร.ศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดการจัดโครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุลลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่
9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าชม 370

โครงการอบรมยกระดับความสามารถด้านดิจิทัจ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการอบรมยกระดับความสามารถด้านดิจิทัจ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
11 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าชม 369

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ
23 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าชม 520

ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี มอบกระเช้าขวัญ แสดงความยินดีกับ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี มอบกระเช้าขวัญ แสดงความยินดีกับ นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
23 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าชม 352

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ได้พร้อมใจกันไปส่งความสุขมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

วันที่ 13 ม.ค.2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ได้พร้อมใจกันไปส่งความสุขมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณ
13 มกราคม 2563 ผู้เข้าชม 326

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2563ด้วย สป.อว.ได้ดำเนินการจัดงานสัปดาหวิทยาศษาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้าน วทน.โดยมีนโยบายให้สนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันศึกษาทั่วป
3 ธันวาคม 2562 ผู้เข้าชม 379

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562

ผ.ศ.ดร.ปิยะรัตน์ มูลศี เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ.หอประชุมอาคารใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าชม 379

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562ภายใต้แนวคิด

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาว
20 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าชม 386

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติหรือนานาชาติของบุคลากรสารวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติหรือนานาชาติของบุคลากรสารวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
23 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าชม 327

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ทำะิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒคุณภาพนักเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ทำะิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒคุณภาพนักเรียน โครงการยกระดับโรงเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาป
19 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าชม 287

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปรับปรุง ปี 2562)

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปรับปรุง ปี 2562)
10 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าชม 270

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเสริมวิชาอังกฤษ

รศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเสริมวิชาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้มีความรู้ควาเข้าใจภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
1 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าชม 265

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่อง กลยุทธ์การปรับปรุงหลักสูตรใหม่และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่อง กลยุทธ์การปรับปรุงหลักสูตรใหม่และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ.ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร วันที่ 25 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าชม 311

คณะวิทยฯ เปิดโครงการ Safety Day 2019 ส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

วันที่ 20 ม.ย.2562 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ Safety Day 2019 ส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข
20 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าชม 282

เอกสารประกอบการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา
27 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าชม 331

อบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร-ระดับคณะ

อบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร-ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561-2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าชม 309

ประชุมเปิดภาคเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญาเอก

คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุม เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประกบด้วย ผ.ศ.วิลาสินี ดีปัญญา และผ.ศ.ชูเกียรติ โพนแก้ว
30 มกราคม 2562 ผู้เข้าชม 464

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ.ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562
26 มกราคม 2562 ผู้เข้าชม 289

คณะวิทยาศาสตร์และโทคโนโลยีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการพัฒนางานในหน้าที่จากการวิจัยแบบ R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนการนำเสนองานวิจัยที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการพัฒนางานในหน้าที่จากการวิจัยแบบ R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนการนำเสนองานวิจัยที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ที่ หอประชุม 1 อาคารสิรินธร เมื่อวันท
16 มกราคม 2562 ผู้เข้าชม 329

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์”

วันที่ 17 ต.ค.2561 เวลา 09.30 น. ผศ. ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ“ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์” ให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ทางวิทยาศา
18 ตุลาคม 2561 ผู้เข้าชม 302

ฟังธรรมบรรยายในโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธวจน ในศตวรรษที่ ๒๑

ฟังธรรมบรรยายในโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธวจน ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่ 9.00-11.00 วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 12.00 น ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยรา
20 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าชม 304

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติชมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมอื่นๆมากมาย ณ. หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
18 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าชม 758

ร.ศ.ดร.ปิยระตน์ มูลศรีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการในพระราชดำริ

ร.ศ.ดร.ปิยระตน์ มูลศรีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการในพระราชดำริ
8 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าชม 265

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
11 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าชม 308

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่าง ยุคไทยแลนด์ 4.0

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องปั่นข้อเหวี่ยงความเร็วสูง และเครื่อง UV/Vis Spectrophotomete) สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่าง ยุคไทยแลนด์ 4.0
31 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าชม 338

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2560” ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ต้องเข้าร
30 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าชม 264

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐"

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐" ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12 มีนาคม 2561 ผู้เข้าชม 748

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)

โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ตามแบบการสอบโอเน็ตสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าชม 294

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมศร

ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 เรื่อง "ปืนตรวจวัดการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหารแบบพกพาได้" จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าชม 355

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

วันที่ 24-25 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ในงานงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561
26 มกราคม 2561 ผู้เข้าชม 380

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับตัวแทนสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับตัวแทนสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดีเอ็นเอ..โดย อ.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง และนักศึกษาให้การต้อนรับและร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
24 มกราคม 2561 ผู้เข้าชม 632

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัด โครงการบริการวิชาการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น. เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง IT103 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัด โครงการบริการวิชาการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น.
20 มกราคม 2561 ผู้เข้าชม 724

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ตรีนุช เอลลิส สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ตรีนุช เอลลิส สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์
16 มกราคม 2561 ผู้เข้าชม 806

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์

ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบเกียรติบัตรโดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Tha
13 มกราคม 2561 ผู้เข้าชม 837