ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเมตตาวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเมตตาวิทยา
2 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 209

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร หลั
18 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 249

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งท
16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 277

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำข้อตกลงกับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำข้อตกลงกับอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร่วม ส่งเสริมกิจกรรมของแต่ละส่วนงาน การพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
10 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 251

กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life)

กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life) ***************************************************************
9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 239