ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์

เนื่องด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษา การเตรียมข้อมูลของสาขา การเน้นทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร การหาจุดเด่นของหลักสูตรสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการดำเนินโครงการ อบรมเ
11 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าชม 332

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอบรม การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังอบรม การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ
20 กันยายน. 2565 ผู้เข้าชม 339

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการทำงานวิจัยในระดับนักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการทำงานวิจัยในระดับนักเรียน ตามโครงการ การพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรง
6 กันยายน. 2565 ผู้เข้าชม 300

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในรายการไลฟ์สด ผลิตภัณฑ์จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 รายการ President Variety ของดีท้องถิ่นเพชรบูรณ์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในรายการไลฟ์สด ผลิตภัณฑ์จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
26 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าชม 293

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 3 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2565 ผ.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่จังหวัดชลบุรี
8 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าชม 294