ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม และโรงเรียนโรงเรียนผาแดงวิทยาคม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม และโรงเรียนโรงเรียนผาแดงวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสร้างเ
10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 317

แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 311

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิจัย ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนห
27 มกราคม 2565 ผู้เข้าชม 407

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง

วันที่ 12 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการทหารพันธ์ดี เพื่อนำองค
12 มกราคม 2565 ผู้เข้าชม 355

อธิการบดี ร่วมหารือ กับคณะวิทยฯ เตรียมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบริการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

อธิการบดี ร่วมหารือ กับคณะวิทยฯ เตรียมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและบริการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด **************************** วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด
27 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าชม 435