ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี
26 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 124

ขอเชิญนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัฒกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น...รายละเอียดตามเอกสารแนบครับผม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ #นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4 #หรือนักศึกษาที่สนใจ
5 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 161

ประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หลักสูตรสาขาวิชาของฉัน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หลักสูตรสาขาวิชาของฉัน” คุณสมบัติ : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิปสั้นระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ย. 2564 ประกาศผลสาขาวิชาละ 3 รางวั
2 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 117

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เป็นวิทยากรในโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญา
20 ตุลาคม 2564 ผู้เข้าชม 153

โครงการการปกปักรักษาทรัพยากรพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการการปกปักรักษาทรัพยากรพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศ
2 ตุลาคม 2564 ผู้เข้าชม 118