ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ แผนการที่ 1 การสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั
3 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 111

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ แผนการที่ 3 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร อ.ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อ.ศุมาลิณ ดีจันทร์ อ.นวรัตน์ มีชัย และอ.ผกามาศ ปะระทัง ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุ
2 เมษายน 2567 ผู้เข้าชม 114

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการสมรรถนะอาชีพนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสมรรถนะอาชีพนักวิจัย
27 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 66

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการนักออกแบบสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ > วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการนักออกแบบสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ > วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูร
22 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 57

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ****************************************** คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ มีบทความวิจัยที่ร่วมนำเสนอในครั้งนี้ จำนวน 110 เรื่อง
8 มีนาคม 2567 ผู้เข้าชม 109