ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ “

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ “ โดนเน้นทักษะด้านกระบวนการด้านคณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิงเตอร์ การแก้ปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ พื้นฐานการ
28 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 290

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
27 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 321

ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/66 จากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุน
24 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 293

โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 (ไม้ดอกไม่ประดับ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 (ไม้ดอกไม่ประดับ) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ. ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร
16 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 255

พิธีลงนามความร่วมมือ ในการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์

วว. ร่วมกับ มรภ. เพชรบูรณ์ ลงนาม MOU ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา เชิงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ************************************************************ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่า
6 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าชม 313