ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ ฟรี!!! คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอเชิญรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ ฟรี!!! คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"นวดโดยผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง" ตั้งแต่วันที่ 8-25 พฤษภาคม 2566 ติดต่อขอรับบริการได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือจองผ่าน link
9 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าชม 251

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ.อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้รดน้ำ ขอพร อสจารย์ผู้ใหญ่ในคณะ
10 เมษายน 2566 ผู้เข้าชม 173

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และการเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA”

วันที่ 16 -17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) แ
16 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 218

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 PCRUSCI CONFERENCE 2023“งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น” ในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ
10 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 307

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ“ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8" ภาคีเครือข่าย ๘ ราชภัฏ ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเห
9 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชม 200