ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการโครงการสร้างเครือข่าย กับครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียน ผาแดงวิทยาคม

วันที่10 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการโครงการสร้างเครือข่าย กับครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียน ผาแดงวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อทางคณะจะได้หาแนวทางที่จะออกแนะแนวการ
10 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 207

คณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาสาขาชีววิทยาให้ความรู้ชีววิทยากับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาสาขาชีววิทยาให้ความรู้ชีววิทยากับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
5 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าชม 207

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมกันให้ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องปร
27 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 155

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ KM ในหัวข้อ การสำรวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำหลักสูตร ในรูปแบบ OBE

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ KM ในหัวข้อ การสำรวจความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำหลักสูตร ในรูปแบบ OBE วิทยากรโดย ผศ.ดร.หยาดพิรุุณ ศุภรากรสกุลและอาจารย์ศุภาวัลย์ นันตา ณ ห้องประชุม 2 อาคารคณะวิทย
25 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 194

โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเล่าเรื่องตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเล่าเรื่องตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่า
24 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าชม 159