ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 26 กรกฏาคาม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พืชอัตลักษณ์เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีหัวข้อ 1
26 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 382

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมเทศกาลอโวคาโดและกาแฟเขาค้อ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอโวคาโคคุณภาพ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เข้าร่วมเ
23 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 442

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมหารือ การคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมประชุมหารือ การคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4
20 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 353

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อกิจกรรม Communicative English in the 21st Century

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อกิจกรรม Communicative English in the 21st Century ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรม 2 วัน คือวันที่
19 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 314

ผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง การยกระดับคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง การยกระดับคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา โดยลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 2 หน่ว
6 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าชม 356