ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคุณวรินธร ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคุณวรินธร ชาติสุภาพ นักวิทยาศาสตร์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 LABOR
10 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 408

ประชุมกับผู้ประกอบการพื้นที่เป้าหมายระดับคณะ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการพื้นที่เป้าหมายระดับคณะ เพื่อทำความเข้าใจก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติโครงการ ณ.ห้องประชุม 2 อาค
9 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 303

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.) ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และม
2 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าชม 284

นักศึกษาสาขาชีววิทยา ในโครงการยุวชนอาสา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการของชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตร ดูดซับสารพิษจากผลไม้เหลือทิ้งทางการเกษตร”

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสาขาชีววิทยา ในโครงการยุวชนอาสา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการของชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตร ดูดซับสารพิษจากผลไม้เหลือทิ้งทางการเกษตร” (Product development “Bio-Charcoal fo
21 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าชม 321

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ออนไลน์)

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ออนไลน์) ให้คณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์มีการเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษา ได้ทราบถึงเทคนิคการเตรียมข้อมู
19 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าชม 268