ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.)

วันที่ 31 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.) ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหา
1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าชม 174

ศูนย์วิทยา​ศา​สตร์​ คณะวิทยา​ศา​สตร์และ​เทคโนโลยี สนง.ทสจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชา ดำเนินการแผนการจัดการน้ำเสียและการป้องกันแก้ไขปัญหาในบริเวณสระอุทยานเพชบุระ

วันที่ 8 มกราคม 2566 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์​ มอบหมายให้​ สนง.ทสจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชา ดำเนินการแผนการจัดการน้ำเสียและการป้องกันแก้ไขปัญหาในบริเวณสระอุทยานเพชบุระ ดังนี้ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
8 มกราคม 2566 ผู้เข้าชม 277

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะ

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะ เพื่อหาแนวทางในการแนะแนวการศึกษา ต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
4 มกราคม 2566 ผู้เข้าชม 213

ร่วมจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ในหัวข้อ “กระเป๋าดอกไม้ลอยได้”

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.นฤมล จันทร์มา และ ผศ.เจษฎาพร ปาคำวัง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ในหัวข้อ “กระเป๋าดอกไม้ลอยได้” ในงานมีกิจกรรมร่วมค้นพบเเละเรียนรู้ความ
20 ธันวาคม 2565 ผู้เข้าชม 272

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง
14 ธันวาคม 2565 ผู้เข้าชม 228