ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยคณะทำงานจากส่วนภูมิภาค ที่ จ.เพชรบูรณ์

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยคณะทำงานจากส่วนภูมิภาค ที่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้
21 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 21

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน หัวข้อการลดโลกร้อน​ การออกแบบบ้านร่มเย็น​ สู่การต่อยอดสร้างเศรษฐกิจชุมชน​ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน หัวข้อการลดโลกร้อน​
16 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 32

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้สูงอา
15 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 32

ต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
14 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 25

โครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับแกนนำชุมชนกลุ่มโคกหนองนา ณ ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับแกนนำชุมชนกลุ่มโคกหนองนา ณ ต
8 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าชม 67