ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านก
25 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 67

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กิจกรรม การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือนดินและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่าย โดย สาขาชีววิทยา กิจกรรม การเส
21 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 48

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์” เวลา 13:00-16:30 น. เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ โดยมีงานวิจัยใ
19 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ในประเด็น การเขียนหนังสือและตำราเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ และวิธีการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ในประเด็น การเขียนหนังสือและตำราเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ และวิธีการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน วิทยากรโ
16 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 29