ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลั
16 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าชม 253

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี
26 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 388

ขอเชิญนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัฒกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น...รายละเอียดตามเอกสารแนบครับผม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ #นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4 #หรือนักศึกษาที่สนใจ
5 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 628

ประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หลักสูตรสาขาวิชาของฉัน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หลักสูตรสาขาวิชาของฉัน” คุณสมบัติ : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิปสั้นระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ย. 2564 ประกาศผลสาขาวิชาละ 3 รางวั
2 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าชม 434

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เป็นวิทยากรในโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญา
20 ตุลาคม 2564 ผู้เข้าชม 566