ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับ
16 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 434

ร.ศ.ดร กาญจน์ คุมทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ทำบุญปีใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2567 ร.ศ.ดร กาญจน์ คุมทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ทำบุญปีใหม่เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ อาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา ณ. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่
9 มกราคม 2567 ผู้เข้าชม 115

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอดรมเชิงปฏิบัติการเรื่ง การใช้ AI เป็นผู้ช่วยวิจัยและเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอดรมเชิงปฏิบัติการเรื่ง การใช้ AI เป็นผู้ช่วยวิจัยและเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ โดย ร.ศ.ดร.กาญจน์คุ้มทรัพย์ คณบดีคณวิทยาศาสตร์ฉละเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่อาจารย์
20 ธันวาคม 2566 ผู้เข้าชม 150

ประชุมรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดโครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล “Cosmetic and Health Products”

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์และพันธกิจสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรร
7 ธันวาคม 2566 ผู้เข้าชม 180

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้าร่วมงาน“ราชภัฏ รัน แอท เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 “ (Rajabhat Run @ Phetchabun 1ST)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05.00 น. ร.ศ.ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้าร่วมงาน“ราชภัฏ รัน แอท เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 “ (Rajabhat Run @ Phetchabun 1ST) ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์
26 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าชม 146