ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ตรวจรับชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชุดใหม่

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต  ขุนราชเสนา ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานดำเนินการตรวจรับชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) สำหรับการเรียนรู้ใน
29 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 448

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านก
25 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 385

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กิจกรรม การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือนดินและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่าย โดย สาขาชีววิทยา กิจกรรม การเส
21 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 361

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์” เวลา 13:00-16:30 น. เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ โดยมีงานวิจัยใ
19 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 355

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 289