ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น **** ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์**** โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล
9 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 229

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผศ.ดร.ปรีช
8 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 199

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ และมอบหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้
8 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 200

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.) ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมประชุมหารือ ในประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 4 สถาบัน (ว4 มรภ.) ครั้งที่ 3/2566 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราช
7 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าชม 177

หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวย
12 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าชม 227