ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2565 และในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลหน่วยงานที
14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 175

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม และโรงเรียนโรงเรียนผาแดงวิทยาคม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม และโรงเรียนโรงเรียนผาแดงวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสร้างเ
10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 140

แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 160

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนเมตตาวิทยา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิจัย ลงพื้นที่เข้าพบฝ่ายวิชาการและฝ่ายแนะแนว โรงเรียนห
27 มกราคม 2565 ผู้เข้าชม 219

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง

วันที่ 12 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการทหารพันธ์ดี เพื่อนำองค
12 มกราคม 2565 ผู้เข้าชม 208