ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ในประเด็น การเขียนหนังสือและตำราเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ และวิธีการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ในประเด็น การเขียนหนังสือและตำราเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ และวิธีการนำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน วิทยากรโ
16 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 274

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทหล่ม ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบ
2 มีนาคม 2565 ผู้เข้าชม 359

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เข้าพบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม และ เข้าพบผู้อำนวนยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เข้าพบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม และ เข้าพบผู้อำนวนยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เพื่อการประสานง
15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 326

จิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ท่านคณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ และรองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร
14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 312

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2565 และในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลหน่วยงานที
14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าชม 321