ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณห้องประชุมใหม่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
25 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าชม 346

โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ระหว่าง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ระหว่าง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แล
11 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าชม 352

คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เพชรบูรณ์​ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในการฟื้นฟูคลองแสน

คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เพชรบูรณ์​ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในการฟื้นฟูคลองแสน
27 เมษายน 2565 ผู้เข้าชม 483

ทีมงานอุทยานธรณีเพชรบูรณ์​ พร้อมด้วยผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​ สนง.ทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรธรณี​ และศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งค้นพบฟอสซิลตัวอย่างชิ้นส่วนกระดูกไดโนเสา

ทีมงานอุทยานธรณีเพชรบูรณ์​ พร้อมด้วยผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​ สนง.ทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรธรณี​ และศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งค้นพบฟอสซิลตัวอย่างชิ้นส่วนกระดูกไดโนเสา
21 เมษายน 2565 ผู้เข้าชม 440

ขอแสดงความยินดีกับคุณเพชรรินทร์ สีตะระโส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ได้รับรางวัล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบุคลากรของคณะฯ คุณเพชรรินทร์ สีตะระโส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ได้รับรางวัล "ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น" และได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
1 เมษายน 2565 ผู้เข้าชม 391