ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการ “การใช้ ChatGPT และ AI แพลตฟอร์มในการเขียนหนังสือ ตำรา และบทความวิจัย ในรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการ “การใช้ ChatGPT และ AI แพลตฟอร์มในการเขียนหนังสือ ตำรา และบทความวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ แ
20 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าชม 249

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา
18 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าชม 172

นางสาวกมลวรรณ เพชรสุก นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 รับมอบทุนการศึกษาและลงนามสัญญารับทุน "ทุนผลิตนักวิทยาศาสตร์" จากบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสาวกมลวรรณ เพชรสุก นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 รับมอบทุนการศึกษาและลงนามสัญญารับทุน "ทุนผลิตนักวิทยาศาสตร์" จากบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (4 ปีการศึกษา 256
11 ตุลาคม 2566 ผู้เข้าชม 213

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการมุทิตาจิต เกษียนอย่างสำราญ 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการมุทิตาจิต เกษียนอย่างสำราญ 2566 โดยมีผู้เกษียนอายุราชการในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรธยา แป้นวงษา และนางทองปาน ไทยช้อย
16 กันยายน. 2566 ผู้เข้าชม 167

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ หัวข้อ การใช้SPSS / PSPP ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ครั้งที่ 2)

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่ หัวข้อ การใช้SPSS / PSPP ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ครั้งที่ 2) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 105 วิทยากร
16 กันยายน. 2566 ผู้เข้าชม 263